PLN
Informacje o przedsiębiorstwie Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski w Skierniewice (Polska) : Allbiz
Premium Business
Komentarze: 2
Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski
Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski
  • Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski
  • O przedsiębiorstwie

O przedsiębiorstwie Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski

Gospodarstwo istnieje od 1989 roku. Szkółka należy do Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy. Zajmujemy się produkcją kwalifikowanego, wolnego od chorób wirusowych materiału szkółkarskiego. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje około 40 hektarów (grunty własne i dzierżawione). Rocznie pod uprawami szkółkarskimi znajduje się około 20 hektarów (w tym 4,5ha zajmują mateczniki podkładek wegetatywnych). Uprawy prowadzone są głównie na ziemiach klasy bonitacyjnej II i III co pozwala na uzyskanie materiału wysokiej jakości.Całość produkcji prowadzona jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W strukturze produkcji główną pozycję stanowią drzewka jabłoni (jednoroczne okulanty i dwuletnie typu knip-boom) - około 70 całej produkcji drzewek. Pozostałą część stanowią drzewka grusz(jednoroczne i dwuletnie), czereśni(jednoroczne i dwuletnie), wiśni, śliw, brzoskwiń i nektaryn.

Produkujemy podkładki wegetatywne (o statusie zdrowotności w.w.):

1. Pod jabłonie: M9,M26,M7, MM106, P60, P14, P22, P16.

2. Pod grusze: Pigwa S1, Pigwa MA.

3. Pod czereśnie: Colt, F12/1.

Specjalizujemy się także w produkcji podkładek szczepionych zimą w ręku oraz podkładek ze śpiącym oczkiem - z własnego materiału, bądź powierzonego przez klienta.

Dysponujemy specjalistyczną chłodnią szkółkarską oraz nowoczesnym zapleczem maszynowym.

Nasz materiał szkółkarski sprzedajemy na terenie całego kraju oraz eksportujemy do Europy Wschodniej i Zachodniej.Opis

Wszystkie informacje o przedsiębiorstwie Szkółkarstwo Sadownicze, Jan Kozerski.